@noraec816 noraec816 zikdo.com TikTok Viewer

TikTok Popular Videos

hoangnguyen344 - Hoang Nguyen 2 weeks ago
hoangnguyen344 - Hoang Nguyen

Ở miền núi họ làm cái bánh xe nước to hơn như vậy để quay cái tua bin tạo ra điện hoặc dẫn nước vào ruộng tưới tiêu hoặc lúa cái này là đồ chơi thôi !

hoangnguyen344 - Hoang Nguyen 2 weeks ago
hoangnguyen344 - Hoang Nguyen

Họ trồng tre để chặt làm những đồ vật có ít chứ bạn đừng tỏ ra vẻ bảo vệ môi trường quê tui trồng tre để giúp ít lại bảo vệ nữa bộ chặt hết à ?

vantoan452001 - văn toàn 2 weeks ago
vantoan452001 - văn toàn

ngày xưa mk cx hay atsm lắm nhưng càng lớn càng phải thực dụng cs n ms có ý nghĩa bạn ạ. còn bạn giữ ý kiến riêng của bạn mk cx chịu :))

31765264233 - TvT Game 2 weeks ago
31765264233 - TvT Game

đầu óc những ng thực dụng như bạn chỉ có vậy.họ làm vì tính nghệ thuật.để thưởng làm.làm bằng công sức tre nhà họ.bạn vẫn ns v đk.mình chịu :))

vantoan452001 - văn toàn 2 weeks ago
vantoan452001 - văn toàn

những thứ tốn vật chất tốn tiền của làm ra chỉ để nhìn cho ngầu thì mk thấy nó phung phí

31765264233 - TvT Game 2 weeks ago
31765264233 - TvT Game

như b vừa ns đấy.để làm đồ chơi cũng đk.làm đồ chơi b cũng kêu phung phí ak :)). họ làm tiểu cảnh.còn có thể bán.bạn làm đk như họ rồi hãy phán.

vantoan452001 - văn toàn 2 weeks ago
vantoan452001 - văn toàn

thế bạn biết mục đích của cái này là gì. t thấy có ng đã cmt là chỉ để làm đồ chơim

31765264233 - TvT Game 2 weeks ago
31765264233 - TvT Game

vậy mà bảo phung phí chắc não bạn có vần đề.họ làm gì cũng có mục đích của họ.họ làm để chưng nom bộ bạn cũng kêu phung phí ak :))

Most Popular TikTok Hashtags

Discover Tiktok Popular Videos